Utskrivet 2017-11-24

Till navigering

Aktuell produktion

Revidering av innehåll

Vårdhandbokens innehåll uppdateras kontinuerligt och varje år revideras ämnen enligt revideringsprocessen.

Några av de pågående revideringarna under hösten 2017:

 • Artärkatetrar
 • Avancerad postoperativ smärtlindring
 • Basic hygiene and staff hygiene procedures
 • Blåsövervakning vid sjukhusvård
 • Cytostatika/cytotoxiska läkemedel
 • Desinfektion och desinfektionsapparatur
 • Dialys - hemodialys
 • Dödsfall - åtgärder inom hälso- och sjukvård
 • Kateterisering av urinblåsa
 • Nutrition - parenteral
 • Operationssjukvård
 • Orörlighet- komplikationer
 • PICC-line
 • Ren och steril rutin utanför operationsenheter
 • Sekretess
 • Smärtskattning av akut och postoperativ smärta
 • Sårbehandling
 • Temperaturmätning
 • Trycksår

Du kan prenumerera på nyhetsbrev med de senaste revideringarna och även gilla Vårdhandboken på Facebook för mer information.

Nya ämnen och nytt innehåll

Förutom den kontinuerliga revideringen av texter i Vårdhandboken arbetar vi också med nya ämnen. Det kan ta olika lång tid för texter och annat innehåll att bli klart för publicering.

Vi arbetar med nya texter om bedömning enligt NEWS. För att bredda innehållet för flera yrkesgrupper och användare kompletteras flera ämnen inom Vårdhandboken.

Testa dina kunskaper

Nu finns testa dina kunskaper i ett 70-tal ämnen och arbete pågår med att lägga in fler. Du kan lätt se i vilka ämnen det finns test genom att gå via Fokusområde.

Bilder och filmer

Redaktionen får kontinuerligt förslag på nya bilder och filmer, förslagen utvecklas och prioriteras i samverkan med författare och faktagranskare.

Förslag på nytt innehåll

Du kanske har förslag på nytt innehåll exempelvis ett nytt ämne, bilder eller filmer. Hör gärna av dig till redaktionen med ditt förslag.