Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Aktuell produktion

Revidering av innehåll

Vårdhandbokens innehåll uppdateras kontinuerligt och varje år revideras ämnen enligt revideringsprocessen.

Några av de pågående revideringarna:

 • Avfall, farligt
 • Bedömning enligt NEWS
 • Blodprovstagning - kapillär och venös
 • Dialys - peritonealdialys
 • Dödsfall - åtgärder inom hälso- och sjukvård
 • Fallprevention
 • Multiresistenta bakterier
 • Nutrition
 • Orörlighet- komplikationer
 • Subkutan venport
 • Suturer och suturtagning
 • Sårbehandling
 • Sängen/vårdbädden
 • Trycksår
 • Vårdsamverkan

Du kan prenumerera på nyhetsbrev med de senaste revideringarna och även gilla Vårdhandboken på Facebook för mer information.

Nya ämnen och nytt innehåll

Förutom den kontinuerliga revideringen av texter i Vårdhandboken arbetar vi också med nya ämnen. Det kan ta olika lång tid för texter och annat innehåll att bli klart för publicering. Nyproduktion pågår kontinuerligt och för att bredda innehållet för flera yrkesgrupper och användare kompletteras flera ämnen inom Vårdhandboken.

Testa dina kunskaper

Nu finns testa dina kunskaper i ett 80-tal ämnen och arbete pågår med att lägga in fler. Du kan lätt se i vilka ämnen det finns test genom att gå via Fokusområde.

Bilder och filmer

Redaktionen får kontinuerligt förslag på nya bilder och filmer, förslagen utvecklas och prioriteras i samverkan med författare och faktagranskare.

Förslag på nytt innehåll

Du kanske har förslag på nytt innehåll exempelvis ett nytt ämne, bilder eller filmer. Hör gärna av dig till redaktionen med ditt förslag.