Utskrivet 2018-06-23

Till navigering

Anpassa

Anpassa sidorna på Vårdhandboken

Man kan ändra textstorleken på webbplatsen genom ändra inställningarna i sin webbläsare. I de flesta webbläsare går det också att använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -. Om inte det fungerar kan man hitta alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer:

  • I Firefox väljer man Visa och därefter Textstorlek. Det går också att använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -
  • I Internet Explorer väljer man Visa och därefter Textstorlek eller Zooma in/ut.
  • I Google Chrome väljer man Anpassa och kontrollera och därefter zooma in/ut.
  • I Safari går det att använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -
  • I Opera väljer man Visa och därefter Zoomfaktor. Man kan också kan också använda tangenterna + och -