Utskrivet 2017-11-24

Till navigering

Fokusområde - Blodprovstagning

Artärkateter

Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, venös provtagning

Central venkateter

Perifer venkateter

PICC-line

Subkutan venport