Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Fokusområde - Blodprovstagning

Artärkateter

Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, venös provtagning

Central venkateter

Perifer venkateter

PICC-line

Subkutan venport