Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Provtagning och undersökning

Artärkateter

Bedömning enligt ABCDE

Bedömning enligt NEWS

Benmärgspunktion

Biopsier

Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, venös provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Blåsövervakning vid sjukhusvård

Central venkateter

EKG

Ledpunktion

Lumbalpunktion

Nasofarynxodling

Perifer venkateter

PICC-line

Pulspalpation, pulsmätning

Subkutan kvarliggande kateter

Subkutan venport

Temperaturmätning