Utskrivet 2017-09-26

Till navigering

Kontakta

Synpunkter eller förslag

Du kan skicka synpunkter eller förslag angående Vårdhandboken till redaktionen.

För att synpunkter och förslag ska kunna behandlas måste följande uppgifter finnas med:

  • Vilken text eller vilket innehåll som avses.
  • Vilken typ av verksamhet du arbetar i.
  • Dina kontaktuppgifter.

Skicka till: redaktionen@vardhandboken.se

Adress

Inera AB, Box 177 03, 118 93 Stockholm. Besöksadress: Östgötagatan 12, Stockholm.

Om du behöver kontakta någon specifik person på redaktionen eller Inera är e-postadressen: fornamn.efternamn@inera.se.

Teknisk support

Behöver du teknisk support kontaktar du i första hand din lokala IT-avdelning. Om din lokala IT-avdelning inte kan lösa problemet kan du kontakta Nationell Kundservice, läs mer på www.inera.se.