Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Kontakta

Synpunkter eller förslag

Du kan skicka synpunkter eller förslag angående Vårdhandboken till redaktionen.

För att synpunkter och förslag ska kunna behandlas måste följande uppgifter finnas med:

  • Vilken text eller vilket innehåll som avses.
  • Vilken typ av verksamhet du arbetar i.
  • Dina kontaktuppgifter.

Skicka till: redaktionen@vardhandboken.se

Om din fråga gäller dig själv eller en närstående kan du ställa en anonym fråga om hälsa, vård eller behandling på 1177.se.

Behandling av personuppgifter

Läs mer på inera.se

Adress

Inera AB, Box 177 03, 118 93 Stockholm. Besöksadress: Tjärhovsgatan 21, Stockholm.

Om du behöver kontakta någon specifik person på redaktionen eller Inera är e-postadressen: fornamn.efternamn@inera.se.

Teknisk support

Behöver du teknisk support kontaktar du i första hand din lokala IT-avdelning. Om din lokala IT-avdelning inte kan lösa problemet kan du kontakta Nationell Kundservice, läs mer på www.inera.se.