Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Länkar till lokala tillägg i Vårdhandboken

Just nu pågår ett pilotprojekt där du i Vårdhandbokens texter kan se länkar till lokala tillägg som finns i vissa landsting/regioner. För närvarande finns lokala tillägg för:

  • Region Uppsala
  • Landstinget Sörmland
  • Region Skåne

Vilka tillägg som visas i Vårdhandboken har beslutats av respektive landsting/region. Vid uppdatering av Vårdhandbokens texter ansvarar aktuellt landsting/region för att innehållet i lokalt tillägg är uppdaterat.

Välj landsting eller region

Du väljer landsting/region genom att klicka i övre höger hörna. När du valt lokala tillägg visas länkar i Vårdhandbokens texter med tydlig markering av valt landsting/region. Just nu finns lokala tillägg i ett fåtal texter och du kan bara se de lokala tilläggen om du valt ett landsting eller region överst till höger.

Bild som visar var du väljer  lokala tillägg som visas i Vårdhandboken.

Frågor om funktionalitet

Om du har frågor om funktionaliteten kan du kontakta Vårdhandbokens redaktion. När det gäller respektive tillägg är det aktuellt landsting eller region som du behöver kontakta.