Start - Patientsäkerhet och åtgärdspaket för att minska vårdskador - Vårdhandboken

Utskrivet 2018-08-21

Till navigering

Patientsäkerhet och åtgärdspaket för att minska vårdskador

För att stödja hälso- och sjukvården har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett antal åtgärdspaket eller kunskapsunderlag. Dessa beskriver åtgärder inom olika områden som effektivt minskar antalet vårdskador.

Vårdhandboken ger mer detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Nedan finns länkar till åtgärdspaketen samt länkar till Vårdhandbokens texter om respektive område.