Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Hjälpa patienter vid fall

[Arbetsteknik och förflyttningskunskap]

Läs mer om rutiner vid fall och fallskador i Vårdhandbokens texter om fallprevention.

När någon faller

Bilden visar lämpligt grepp när någon faller

Håll på patientens höftbenskammar. Du kan ytterligare stötta patienten genom att hon/han har kontakt med din kropp.

Bilden visar lämpligt grepp när någon faller

Flytta din ena hand till patientens bål för att kunna dra honom/henne mot dig. Du tar samtidigt ett steg bakåt för att bredda din understödsyta och flytta tyngden bakåt.

Bilden visar lämpligt grepp när någon faller

Låt patienten glida längs ditt ben och följ med i rörelsen genom att böja i knäna.

Bilden visar lämpligt grepp när någon faller

Låt patienten fortsätta glida ner längs din kropp tills hon/han når golvet. Stötta fortfarande patientens bål.

viktigt.gif

Tänk på din arbetsställning genom att vara i gångstående, böja dina knän och förflytta tyngdpunkten.

Upp från golv

 • Hämta en kudde om patienten har ramlat och låt honom ligga kvar tills du har förvissat dig om att han inte har skadat sig.
 • Planera och förbered förflyttningen upp till sittande eller till sängen.
 • Hämta hjälp.
 • Följ de rutiner som finns om fall och fallskador.

Patienten tar sig upp själv/med hjälp av en person

Bilden visar en person som tar sig upp från golv själv

 1. Hämta en kudde om patienten har ramlat och låt henne eller honom ligga kvar tills du har förvissat dig om att hon eller han inte har skadat sig. Om patienten inte själv kan hjälpa till måste hjälp tillkallas. Gör det bekvämt för patienten på golvet medan ni väntar på hjälp.
 2. Följ de rutiner som finns om fall och fallskador.
 3. Om patienten inte har skadat sig, be patienten rulla över på sidan och resa sig på alla fyra. Använd vårdbälte om det behövs.
 4. Placera en stol framför patienten, så kan denne resa sig genom att stödja på stolen.
 5. Skjut in en stol bakom patienten så kan han eller hon sätta sig utan att behöva resa sig helt.

Med hjälp av personlyft

Bilden visar användnade av personlyft

Bilden visar användande av personlyft

 1. Använd personlyft som hjälpmedel när det behövs utifrån patientens eller vårdarens behov. Förvissa dig om att den personlyft du använder är gjord för att användas till förflyttning från golv.
 2. Lägg en kudde under patientens huvud.
 3. Se till att det finns en rätt utprovad sele och personlyft.
 4. Placera selen.
 5. Kontrollera att förflyttningssträckan är den kortast möjliga.
 6. Dra fram sängen eller rullstolen till patienten.
 7. Förvissa dig om att selen sitter korrekt i galgen.
viktigt.gif

Två vårdare bör hjälpas åt; en vid patienten och en vid lyften.

Med hjälp av glidmatta

Bilden visar en glidmatta
Glidmatta
Bild som visar lyfthjälp vid fall
Lyft på kommando "vi lyfter nu".
Bild som visar lyfthjälp vid fall

 1. Lägg en kudde under patientens huvud så att det blir bekvämt. Var uppmärksam på handfattningen!
 2. Använd två korta glidmattor omlott eller en lång. Använd aldrig filt eller lakan.
 3. Se till att ha rätt arbetshöjd på sängen och ta bort fotgaveln.
 4. Använd kortast möjliga förflyttningssträcka.
 5. Var uppmärksam på din arbetsställning! Arbeta med upprätt rygg och sänkta axlar.
 6. Stå i gångstående och räta på ben och rygg så att armen som håller i hjälpmedlet blir rak innan lyftet börjar.
 7. Lyft på kommando "Vi lyfter nu".
 8. Arbeta lugnt.
 9. Sätt ner patienten och dra honom eller henne högre upp i sängen.
Revideringsdatum:
2018-08-01
Reviderad av:

Bo Kälvemark, leg. sjukgymast, utbildningsansvarig förflyttning, Uppsala Akademiska sjukhus

Manusförfattare:

Christina Johnsson, leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ergonomi, Institutionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet, Stockholm.
Ruth Carlsson, leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ergonomi, Fysioterapi RC, Ekerö.

Faktagranskare:
Solveig Torensjö, lärare i vård och omsorg, instruktör och utbildare i förflyttningskunskap, Vuxnas Lärande, Karlskoga
Illustratör:

Björn Brinkman, 2B Tecknare

Susanne Flodin, Kommunikationsbyrå Vinna AB