Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Högre upp i sängen

[Arbetsteknik och förflyttningskunskap]

Patienten flyttar sig högre upp själv

Ovan visas bildspel av hur patienten själv flyttar sig högre upp i sängen.

 1. Uppmana patienten att böja på benen, lyfta huvudet, ta stöd med händer och underarmar, lyfta på bäckenet och skjuta ifrån med fötterna. Lägg eventuellt antihalk under fötterna.
 2. Om patienten inte kan lyfta på bäckenet används till exempel ett hjälpmedel som minskar friktionen och underlättar i samband med förflyttningen.
 3. Alla förflyttningar högre upp i säng kan underlättas genom att höja fotändan, om detta är möjligt.

Med hjälp av en person

Bild på hur patient flyttar sig upp i sängen med 1 hjälp

 1. Uppmana patienten att lyfta på huvudet, lyfta bäckenet och skjuta ifrån med fötterna. Om patienten inte kan lyfta huvudet kan en kudde underlätta. Eventuellt kan man också använda ett hjälpmedel som minskar friktionen under kudden, till exempel en glidmatta som då bör placeras under kudden och en bit ner under axlarna.
 2. Stöd vid behov patientens fötter - med raka handleder.
 3. Var uppmärksam på din arbetsställning! Arbeta med armarna intill kroppen, axlarna sänkta, ryggen i upprätt ställning och med fötterna i gångstående.

Med hjälp av två personer

Utan draglakan

Bild på hur patient flyttar sig högre upp i sängen med hjälp av 2 personer, utan draglakan

 1. Patienten ligger med böjda knän. Lägg eventuellt antihalk under fötterna.
 2. Lägg dina händer under patientens skulderblad så att friktionen under skuldran blir mindre.
 3. Be patienten lyfta på huvudet, lyfta bäckenet och skjuta ifrån med fötterna. Om patienten inte kan lyfta huvudet placeras en kudde under huvudet, eventuellt med ett hjälpmedel som minskar friktionen under. Exempelvis kan en glidmatta användas som då bör placeras under kudden och en bit ner under axlarna.
 4. Var uppmärksam på din arbetsställning! Arbeta med armarna intill kroppen, axlarna sänkta, ryggen i upprätt ställning och med fötterna i gångstående. Följ med i rörelsen.

Med hjälp av två personer och hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för att underlätta förflyttningen, till exempel draglakan, glidlakan och glidmatta. Instruera och informera patienten klart och tydligt. Anpassa arbetshöjden och ögonkontakten. Säg "Vi drar nu!" och dra lugnt, gärna i etapper. Gör det samtidigt.

Bild på förflyttning med draglakan och hjälpmedel
Exempel på draglakan och hjälpmedel för förflyttning.

Med draglakan/hjälpmedel

Bild på patient som flyttar sig högre upp i säng med hjälp av 2 personer och draglakan

 1. Patienten ligger med böjda knän och med antihalk under fötterna.
 2. Om patienten inte kan böja på knäna, använd glidmatta under axlar, stuss och ben.
 3. Ta tag i draglakanet med raka handleder.
 4. Be patienten skjuta ifrån med båda fötterna.
 5. Var uppmärksam på din egen arbetsställning. Arbeta med armarna intill kroppen, sänkta axlar, upprätt rygg och fötterna i gångstående med lätt böjda knäleder. Använd din egen kroppstyngd när du drar. Dra i etapper. Rör dig som bilden visar.
Bild på patient som flyttar sig högre upp i sängen med hjälp av 2 personer och 2 draglakan

 1. Lägg vid behov ett extra draglakan runt patientens stuss samt en glidmatta under patientens axlar. Tag med bägge händer i draglakanet runt stussen och drag patienten högre upp i sängen med hjälp av en tyngdöverföring bakåt.
Revideringsdatum:
2018-08-01
Reviderad av:

Bo Kälvemark, leg. sjukgymast, utbildningsansvarig förflyttning, Uppsala Akademiska sjukhus

Manusförfattare:

Christina Johnsson, leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ergonomi, Institutionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet, Stockholm.

Ruth Carlsson, leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ergonomi, Fysioterapi RC, Ekerö.

Faktagranskare:
Solveig Torensjö, lärare i vård och omsorg, instruktör och utbildare i förflyttningskunskap, Vuxnas Lärande, Karlskoga
Illustratör:
Susanne Flodin, Illustratör och formgivare, Flodin Fernström Designunit AB