Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Relaterad information

[Arbetsteknik och förflyttningskunskap]

Revideringsdatum:
2018-08-01
Reviderad av:

Bo Kälvemark, leg. sjukgymast, utbildningsansvarig förflyttning, Uppsala Akademiska sjukhus

Manusförfattare:

Christina Johnsson, leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ergonomi, Institutionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet, Stockholm.
Ruth Carlsson, leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ergonomi, Fysioterapi RC, Ekerö.

Faktagranskare:
Solveig Torensjö, lärare i vård och omsorg, instruktör och utbildare i förflyttningskunskap, Vuxnas Lärande, Karlskoga