Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Dokumentation av centrala och perifera smärtlindringskatetrar

[Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd]

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård. Vad gäller centrala och perifera smärtlindringskatetrar ska alla uppgifter dokumenteras och signeras i patientens journal av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen.

Dokumentationen kan till exempel innehålla

 • information till patienten
 • segmentell nivå i ryggen där kateterspetsen befinner sig eller lokalisation av insticksstället vid perifer blockad
 • kateterlängd beräknat i det intratekala, epidurala rummet eller perineuralskida
 • inläggningstidpunkt
 • läkemedel och ordination
 • omläggning av insticksställe
 • insticksställets utseende
 • kateterns funktion
 • övervakning av patienten och pumpkontroller
 • eventuella komplikationer (inklusive åtgärder och resultat) av inläggning, handhavande och avlägsnande
 • patientens subjektivt upplevda besvär.
Revideringsdatum:
2018-01-24
Manusförfattare:
Johanna Palmqvist, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Srdjan Boljanovic, överläkare, smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Karin Andersson, specialistsjuksköterska, Smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Mia Berg, smärtsjuksköterska, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala