Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Komplikationer och åtgärder

[Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd]

Komplikationer Åtgärder
Patienten är förvirrad, får feber eller nackstyvhet Detta är allvarliga symtom som ska åtgärdas akut.
Kontakta läkare.
Dra inte ut katetern, utom på direkt ordination.
Sänkt andningsfrekvens (mindre än cirka 9 andetag/minut), onormal sedering eller förvirring. Stäng av pumpen.
Kontakta läkare.
Ge om möjligt syrgasbehandling.
Försök väcka patienten och uppmana patienten att andas djupa andetag.
Säkerställ andningsfunktionen.
Symtomgivande blodtrycksfall eller för omfattande bedövning. Stäng av pumpen.
Kontakta läkare.
Brott på slangen, till exempel om kopplingsstycket lossnar från katetern eller om partikelfiltret lossnat eller gått sönder. Lägg genast kateterdelen närmast patienten i sterila kompresser i väntan på ordination.
Kontakta läkare.
Motorisk blockad som inte släpper efter avslutad behandling.
Oväntad nytillkommen muskelsvaghet eller tilltagande smärtor.
Kontakta läkare.
Knickbildning eller stopp i katetern. Kontakta läkare.
Försämrad eller utebliven effekt. Kontakta läkare.
Tecken på infektion i närheten av insticksstället (från ryggen till hudgenomföreingen eller till subkutana porten). Kontakta läkare.
lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2018-01-24
Manusförfattare:
Johanna Palmqvist, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Srdjan Boljanovic, överläkare, smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Karin Andersson, specialistsjuksköterska, Smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Mia Berg, smärtsjuksköterska, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala