Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Märkning

[Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd]

viktigt.gif

Att katetern är korrekt märkt är mycket viktigt eftersom en eventuell förväxling av administrationssätt kan få allvarliga följder.

Märkning av kateterns placering ska anges på katetern nära kopplingen alternativt på partikelfiltret. Den som anlägger katetern är ansvarig för att katetern märks. Märkning placeras även på infusionsaggregatets tillförande slang, nära kopplingen. Texten ska vara tydlig utan förkortningar, till exempel epidural, intratekal, plexus.

Märkning av hur infusionen ska administreras ska även finnas tydligt angivet på eventuell läkemedelkasett/påse/spruta. Läs mer om byte av läkemedelsskasett/påse/spruta i texten Läkemedel vid pumpbaserad smärtlindring.

Bilderna nedan visar märkning av olika typer av katetrar.

Bild som visar märkning vid smärtbehandling
Till vänster visas exempel på märkning av perifer smärtbehandlingskateter i ett nervplexus.
Den högra bilden visar exempel på märkning av epidural smärtbehandlingskateter.
Bild som visar exempel på märkning av intratekal kateter
Revideringsdatum:
2018-01-24
Manusförfattare:
Johanna Palmqvist, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Srdjan Boljanovic, överläkare, smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Karin Andersson, specialistsjuksköterska, Smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Mia Berg, smärtsjuksköterska, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Fotograf:

Originalfoto: Södersjukhuset, Stockholm