Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Avfall, farligt]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom ämnet farligt avfall

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Cytostatika och cytotoxiska läkemedel avseende uppsamling av avfall, spill och utsöndringar från patienter, samt städning i lokaler där läkemedel tillreds, administreras eller där cytostatikabehandlade patienter vårdas.
  • Hantering av radioaktivt avfall.
  • Kasserade läkemedel som innehåller giftiga ämnen som antimon, arsenik, bly, krom, koppar, kvicksilver eller tenn samt tekniska lösningar ska hanteras enligt lokala anvisningar för farligt avfall.
  • Rutiner och instruktioner för hantering och dokumentation av farligt avfall och farligt gods.

Läs mer i respektive texter.

Revideringsdatum:
2017-03-20
Manusförfattare:
Landstingens och Regionernas Avfallsråd
Faktagranskare:
Åsa Paletun, miljöstrateg, Region Jämtland Härjedalen, Östersund