Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Avvikelse- och riskhantering]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom avvikelse- och riskhantering

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Identifiering av avvikelser/risker.
  • Hur rapportering sker.
  • Hur orsaker fastställs och åtgärdas.
  • Hur åtgärdernas effekt utvärderas.
  • Hur sammanställning av avvikelser sker.
  • Hur återföring av erfarenheter sker.
  • Hur risk- och händelseanalyser genomförs.
  • Hur och vem som ansvarar för information till patient och närstående när en vårdskada inträffat.
  • Hur och vem som ansvarar för att rapportera de allvarligaste avvikelserna till nationella myndigheter.
Revideringsdatum:
2017-11-07
Reviderad av:
Gunilla Karlsson, vårdutvecklare, Anestesikliniken, Region Kronoberg, Växjö
Manusförfattare:
Annica Öhrn, centrumchef, Landstinget i Östergötland
Faktagranskare:
Eva Ohlin, fil. mag., patientsäkerhetssamordnare, Förvaltningsledning och stab Skånevård Kryh, Region Skåne