Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Avvikelse- och riskhantering]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur kan, enligt lag, verksamheter som bedriver vård eller omsorg inom hälso- och sjukvård, tandvård, funktionshinder eller socialtjänst kontrollera och identifiera problem inom verksamheten?

Vad betyder "avvikelse" i sammanhanget?

Vem har skyldighet att rapportera risk för vårdskador och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador?

Vilket av följande alternativ ska anmälas av vårdgivaren till IVO?

När görs en lex Sara anmälan?

När ska en patient få information om avvikelse?

Hur definieras en allvarlig vårdskada enligt lag?

Vem ansvarar för att det finns lokala rutiner för avvikelserapportering och uppföljning?

Revideringsdatum:
2017-11-07