Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Basala hygienrutiner och klädregler]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.


När ska basala hygienrutiner tillämpas?

Var ska basala hygienrutiner tillämpas?

Varför ska arbetsdräkten vara kortärmad?

När får du använda armbandsur eller smycken på händer och underarmar?

När ska hår och skägg fästas upp?

Vid vilka tillfällen är det viktigt att använda skyddskläder?

När ska händerna tvättas före handdesinfektion?

När ska arbetskläderna bytas?

Revideringsdatum:
2017-08-30