Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Benamputation, vård och behandling]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Björklund E, Hierton T. Benamputationer och proteser. [3., rev. uppl.] Helsingborg: Svensk ortopedisk förening; 1992.

Hagberg K, Rosenblad-Lindh B. Kvalitetskriterier för sjukgymnastik vid benamputation och protesrehabilitering. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 1999.

Hommel A, Bååth C. red. Ortopedisk vård och rehabilitering. Lund: Studentlitteratur; 2013.

ISO 8548-2. Prosthetics and orthotics - Limb deficiencies - Part 2: method of describing lower limb amputation stumps. Geneve: International Organization for Standardization (ISO); 1993.

Revideringsdatum:
2017-02-08
Reviderad av:
Gert-Uno Larsson, överläkare, Ortopediska kliniken, Skånevård Kryh, Hässleholm-Kristianstad-Ystad
Manusförfattare:
Ulf Henriksson, sjukgymnast, Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Lena Sternving, avdelningschef, Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Faktagranskare:
Anton Johannesson, ortopedingenjör, Ortopedteknik AB, Centralsjukhuset Kristianstad