Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Benmärgspunktion]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Nämn en vanlig orsak till benmärgspunktion?

Från vilken plats tas oftast provet?

Punktionen ska göras med aseptisk teknik men vilken steril nål ska användas?

Vilka provsvar ska vara klara innan benmärgspunktion?

Vilken andra förberedelser görs förutom desinfektion innan punktionen?

Vad bör patienten informeras om före provtagningen?

Vilken position bör patienten ha vid punktion i sternum?

Hur ska aspiratet tas omhand före analys?

Revideringsdatum:
2018-02-16