Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Biobanker]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad är en biobank enligt biobankslagen?

Vilket är syftet med att spara humanbiologiskt material som blod, saliv, cell- och vävnadsprover i en biobank?

Vad krävs i nuläget, förutom godkännande från en forskningsetisk kommitté, för att samla in material till en biobank för forskning?

Vad krävs ytterligare för att provet ska omfattas av biobankslagen?

Ett vävnadsprov tas från en avliden med syfte till donation för egen eller annans vård. Vilken lag - biobankslagen eller lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler (SFS 2008:286) ska tillämpas för vävnaden?

Vilken funktion har det nationella biobanksrådet?

Vilket av följande lab-prover omfattas av biobankslagen?

Revideringsdatum:
2016-11-21