Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Blodprov, kapillär provtagning]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför medför kapillär provtagning större mätosäkerhet än venprovtagning?

När är det olämpligt att ta kapillärprov?

Hur länge bör patienten sitta ned före provtagning?

Vilket av följande fingrar är lämpliga att ta kapillärprov i?

Vad är viktigt vid kapillär provtagning för glukosanalys?

Var på fingret bör du sticka?

Vad gör du när första droppen blod rinner till?

Vad gör du om blodflödet är dåligt?

Hur länge bör man vänta med provtagning efter avstängd/avslutad lipidinfusion?

Revideringsdatum:
2017-05-10