Utskrivet 2016-05-02

Till navigering

Från egna modern

[Bröstmjölkshantering]

Mjölk som pumpats ut till det egna barnet ges färsk eller efter infrysning/upptining, men bör inte pastöriseras. Provtagning för bakterier/hygienkontroll behövs vanligtvis inte.

Modern kan nästan alltid ge sin mjölk till det egna barnet. Enda undantag är om modern är HIV-positiv eller har aktiv tuberkulos då man avråder från amning.

Det finns en liten risk för att via bröstmjölken postnatalt (efter förlossningen) få en symptomatisk cytomegalovirusinfektion (CMV) hos för tidigt födda barn (främst <28 graviditetsveckor). Vissa neonatalenheter rekommenderar därför att mjölken ska ha varit infryst under en period innan den ges till det omogna barnet (fött i graviditetsvecka 31 eller tidigare), men det saknas övertygande bevis för att detta verkligen minskar risken för CMV-smitta hos barnet. Att testa modern avseende förekomst av CMV-antikroppar förefaller inte meningsfullt, eftersom en klar majoritet av svenska mödrar är CMV-positiva. Idag pågår en diskussion om eventuella fördelar med att ge färsk bröstmjölk till barnet, men ett sådant förfarande kan medföra svårigheter att ge optimal berikning av mjölken och försämra näringsintaget. Någon enhetlig syn på denna fråga finns för närvarande inte.

Revideringsdatum:
2014-12-22
Manusförfattare:

Staffan Polberger, docent/överläkare, Neonatalavdelningen, Barn- och ungdomssjukhuset, Lund

Faktagranskare:

Mireille Vanpee, överläkare vid Neonatalkliniken, Astrid Lindgrens Barnssjukhus, Solna