Utskrivet 2014-12-19

Till navigering

Från egna modern

[Bröstmjölkshantering]

Mjölk som pumpats ut till det egna barnet ges färsk eller efter infrysning/upptining, men bör inte pastöriseras. Provtagning för bakterier/hygienkontroll behövs vanligtvis inte.

Modern kan nästan alltid ge sin mjölk till det egna barnet. Enda undantag är om modern är HIV-positiv eller har aktiv tuberkulos då man avråder från amning.

Det finns en risk för att via bröstmjölken postnatalt (efter förlossningen) få en symptomatisk cytomegalovirusinfektion (CMV) hos för tidigt födda barn (främst <28 graviditetsveckor). Vissa neonatalenheter rekommenderar därför att mjölken ska ha varit infryst under en period innan den ges till det omogna barnet (fött i graviditetsvecka 31 eller tidigare). Alternativt kan modern testas avseende CMV-antikroppar. Någon enhetlig syn på denna fråga finns för närvarande inte.

Revideringsdatum:
2013-08-06
Manusförfattare:

Staffan Polberger, docent/överläkare, Neonatalavdelningen, Barn- och ungdomssjukhuset, Lund

Faktagranskare:

Mireille Vanpee, överläkare vid Neonatalkliniken, Astrid Lindgrens Barnssjukhus, Solna

Dela information

Dela |