Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Praktisk hantering

[Bröstmjölkshantering]

  • I vården är det önskvärt att man begränsar antalet personer som deltar i hanteringen av bröstmjölk, främst vid pastörisering.
  • Det är viktigt att iaktta god handhygien och handdesinfektion vid all hantering av bröstmjölk i vården.
  • Den som utför värmebehandling av mjölk bör inte under samma arbetspass delta i annat praktiskt omvårdnadsarbete.
  • Den praktiska hanteringen av mjölk ska utföras i rena och ändamålsenliga lokaler förankrade hos vårdhygienisk expertis.
basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Infrysning

Infrysning sker i särskilda engångsbehållare och märks noggrant med data på moder och barn samt datum för infrysning. Infrysning av bröstmjölk ska ske inom ett dygn efter urpumpning. Behållaren får inte fyllas helt, fryst mjölk expanderar med risk för sprängning av kärlet. Bankmjölk märks med kod som möjliggör identifikation av källa.

Förvaring

  • Mjölken kan förvaras i totalt max 6 månader i -20oC under noggrann kontroll av temperatur.
  • Nypumpad bröstmjölk får inte blandas med kylskåpskall mjölk, utan de olika portionerna ska kylas separat.
  • Färsk och tinad pastöriserad och opastöriserad bröstmjölk kan förvaras i kylskåp 2-6°C i max 48 timmar. Därefter måste mjölken ges till barnet eller kasseras.
  • Om rekommenderad temperatur inte kan upprätthållas på grund av frekventa dörröppningar, sommartemperaturer eller liknande ska förvaringstiden förkortas.
  • Risken för bakterietillväxt anses vara större i värmebehandlad bröstmjölk än i obehandlad mjölk på grund av pastöriseringens effekter på mjölkens antibakteriella egenskaper.
  • Kyl och frys som används för förvaring av bröstmjölk ska vara uppkopplade till ett larm. Mjölken ska om möjligt ljusskyddas under förvaring, använd inte glasdörrar.

Upptining

Fryst mjölk tinas i rumstemperatur i vattenbad med nytappat kallt vatten. Tidsåtgången är vanligen 2-3 timmar för 100-200 mL. Vid större volym tinas mjölken i kylskåp över natten. Mikrovågsugn ger ojämn uppvärmning och ska inte användas.

Uppvärmning

Uppvärmning ska ske strax före måltid i varmvattenbad med nytappat varmvatten, tid 10-20 minuter. Små volymer (mindre än 20-30 mL) kan eventuellt värmas under rinnande vatten. Eftersträva att göra mjölken kroppsvarm (32-37oC). Undvik flaskvärmare på grund av risk för torrkokning.

Transport

Godkänd bankmjölk kan transporteras till andra sjukhus under förutsättning att den förblir fryst under hela transporten. Mjölken ska transporteras i därför avsedda fryskärl. Transporttiden ska registreras.

Revideringsdatum:
2014-12-22
Manusförfattare:

Staffan Polberger, docent/överläkare, Neonatalavdelningen, Barn- och ungdomssjukhuset, Lund

Faktagranskare:

Mireille Vanpee, överläkare vid Neonatalkliniken, Astrid Lindgrens Barnssjukhus, Solna