Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Delegering och ansvar]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området delegering och ansvar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner som säkerställer personalens möjlighet att utföra tilldelade arbetsuppgifter.
  • Systematiskt avvikelsehanteringssystem.
  • Rutiner och förutsättningar för att sjuksköterska ska genomföra klinisk yttre undersökning vid förväntade dödsfall.

Dessa ska finnas i enhetens kvalitetssystem.

Revideringsdatum:
2018-06-29
Reviderad av:
Marianne Andersson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, Göteborg
Faktagranskare:
Therese Björnsdotter, jurist, Åre kommun, Järpen