Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Översikt

[Desinfektion]

Desinfektion kan ske med fysikaliska eller med kemiska metoder. Värmedesinfektion ska användas i första hand. Desinfektion definieras som en reduktion av antalet mikroorganismer till en nivå som bedöms ändamålsenlig för att uppnå ett definierat syfte. Syftet vid desinfektion av föremål och ytor är att överföring av smitta ska förhindras.

Värmedesinfektion i diskdesinfektor används för flertalet instrument. Kemisk desinfektion används för utrustning som inte kan desinfekteras i diskdesinfektor och till hud och ytor.

Revideringsdatum:
2017-11-15
Reviderad av:
Gunnar Hagström, hygiensjuksköterska, Smittskyddsenheten Vårdhygien, Region Örebro, Örebro
Manusförfattare:
Mats Walder, överläkare, docent, Klinisk mikrobiologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Faktagranskare:
Göran Hedin, överläkare, med.dr, magister i smittskydd & vårdhygien, Klin Mikrobiol Lab, Falu lasarett, Falun