Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Desinfektion]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur definieras desinfektion?

Med vilka metoder kan detta ske?

När används kemisk desinfektion?

Vilken typ av desinfektion används för föremål i första hand?

Vad ska beaktas vid kemisk desinfektion?

På vilket sätt inverkar smuts, det vill säga organiskt material, vid ytdesinfektion?

Vad sägs om många alkoholbaserade desinfektionsmedel?

Hur kan värmedesinfektion utföras?

Revideringsdatum:
2017-11-15