Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Desinfektionsapparatur]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur ofta ska förebyggande underhåll av desinfektionsapparatur genomföras?

Vad gäller för regelbunden rutinkontroll efter varje process av desinfektionsapparatur?

Vad innebär processen i diskdesinfektor?

Vad gäller för porösa material som textiler i samband med diskdesinfektion?

Oanvänt desinfekterat gods - hur ofta bör det omdiskas?

Vad innebär processen i spoldesinfektorn?

Vad är spoldesinfektorn inte avsedd för?

Hur desinfekteras handfat och sugflaskor?

Revideringsdatum:
2017-11-16