Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Dialys, hemodialys]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området hemodialys

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Stickteknik vid punktion av AV-fistel.
  • Blodprover och perifer venkateter i arm där patienten har sin AV-fistel eller graft.
  • Inläggning av CDK, inklusive preoperativa förberedelser.
  • Avlägsnande av CDK (samma rutiner som vid inläggning).
  • Provtagning, infusioner och injektioner vid CDK.
  • Inläggning av femoraliskateter.
Revideringsdatum:
2017-12-19
Reviderad av:
Ulla Holm, utbildningssjuksköterska, Njurmedicinska kliniken, M89 dialysen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Manusförfattare:
Lotta Lindblad, utbildningsansvarig sjuksköterska, Dialysavdelningen, Skånes universitetssjukhus, Lund
Faktagranskare:
Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicinska enheten, Skånes universitetssjukhus, Malmö