Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop]

Regelverk:

AFS 2001:03. Användning av personlig skyddsutrustning. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrifter AFS 2009:08, AFS 2010:11).

AFS 2005:01. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrifter AFS 2012:07, AFS 2014:07).

SFS 1993:584. Lag om medicintekniska produkter. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2005:28. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2010:4, SOSFS 2013:3).

SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2013:6).

SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6).

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Alfa MJ, Nemes R. Manual versus automated methods for cleaning reusable accessory devices used for minimally invasive surgical procedures. J Hosp Infect. 2004;58(1):50-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15350714

Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

Axon A, Jung M, Kruse A, Ponchon T, Rey JF, Beilenhoff U, et al. The European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE): check list for the purchase of washer-disinfectors for flexible endoscopes. ESGE Guideline Committee. Endoscopy. 2000;32(11):914-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11085484

Beilenhoff U, Neumann CS, Biering H, Blum R, Schmidt V, Rey JF, et al. ESGE/ESGENA guideline for process validation and routine testing for reprocessing endoscopes in washer-disinfectors, according to the European Standard prEN ISO 15883 parts 1, 4 and 5. Endoscopy. 2007;39(1):85-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17252467

Beilenhoff U, Neumann CS, Rey JF, Biering H, Blum R, Schmidt V, et al. ESGE-ESGENA guideline for quality assurance in reprocessing: microbiological surveillance testing in endoscopy. Endoscopy. 2007;39(2):175-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17327980

Committee AQAIE, Petersen BT, Chennat J, Cohen J, Cotton PB, Greenwald DA, et al. Multisociety guideline on reprocessing flexible gastrointestinal endoscopes: 2011. Gastrointest Endosc. 2011;73(6):1075-84. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21628008

Darbord JC. Importance of cleaning for reprocessing endoscopes and thermolabile sterile medical devices: French use and regulations. J Hosp Infect. 2004;56 Suppl 2:S40-3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110121

Heeg P. Reprocessing endoscopes: national recommendations with a special emphasis on cleaning--the German perspective. J Hosp Infect. 2004;56 Suppl 2:S23-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110119

Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering: validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg (SIS-TR 46:2014). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.

Rutala WA, Weber DJ. Reprocessing endoscopes: United States perspective. J Hosp Infect. 2004;56 Suppl 2:S27-39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110120

SS-EN 16442:15. Tork- och förvaringsskåp med kontrollerad miljö för processade värmekänsliga endoskop. Stockholm: Swedidish Standards Institute (SIS); 2015.

SS-EN ISO 15883-1:2009/A1:2014. Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder - Tillägg 1 (ISO 15883-1:2006/Amd 1:2014). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.

SS-EN ISO 15883-4:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 4: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop (ISO 15883-4:2008). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.

SS-EN ISO 17664:2004. Sterilisering av medicintekniska produkter - information som ska tillhandahållas av tillverkaren för återsterilisering av återsteriliserbara produkter (ISO 17664:2004). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2004.

The 7th International BODE Hygiene Days: 15 May 2003 - 17 May 2003. J Hosp Infect. 2004;56(Suppl. 2):1-75.

Revideringsdatum:
2017-08-23
Reviderad av:
Aino Kempe, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, NU-sjukvården Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Representant från SEGP, Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
Manusförfattare:

Arbetsgrupp bestående av representanter från Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal, Svensk Förening för Vårdhygien och medicinteknisk expertis

Faktagranskare:
Vårdhygien Stockholm