Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Förstoppning]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vid långvarig förstoppning kan fekalom bildas. Vilket är det vanligaste symtomet på fekalom?

Vid slow-transitförstoppning tar det lång tid för tarminnehållet att passera hela mag- och tarmkanalen. Hur lång tid tar det?

Vilken tid på dygnet är tarmmotoriken som aktivast?

På vilket sätt kan rektocele försvåra tarmtömningen?

Vilken åtgärd vidtas i första hand när en person får problem med förstoppning?

Fiberrik kost kan förebygga förstoppning men extra vaksamhet bör iakttas om personen har:

Vid svår förstoppning kan det bli nödvändigt att plocka ut avföringen manuellt, så kallad digitering. Vem är behörig att ordinera åtgärden?

Revideringsdatum:
2018-02-28