Utskrivet 2018-09-24

Till navigering

Referenser och regelverk

[Hjärt-lungräddning]

  1. Svenska hjärt- lungräddningsregistret. Årsrapporter.
  2. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Volume 95, p  1 - 312. Kan beställas och laddas ned från www.erc.edu
  3. Vinther Krarup, Erik Lerkevang Grove, Claus Valter Rohde and Bo Løfgren; Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, and Exposure (ABCDE) approach. Int J Gen Med. 2012; 5: 117–121.
  4. Utbildningsprogram (sida med information om och länkar till HLR-rådets utbildningar). Stockholm: HLR-rådet; 2015.
Revideringsdatum:
2018-06-04
Reviderad av:
Ulrika Karlgren, processansvarig sjukvården , Svenska rådet fär hjärt-lungräddning
Manusförfattare:
Anette Nord, arbetsgruppsordförande HLR för allmänhet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning
Ulrika Karlgren, processansvarig sjukvården , Svenska rådet fär hjärt-lungräddning
Faktagranskare:
Ann-Kristin Rimbe, utbildningsansvarig, Svenska rådet för hjärt-lungräddning