Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Huddesinfektion]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur värderas risken för infektion i samband med ingrepp genom huden?

Vilket är det primära syftet med huddesinfektion?

I vilket av följande fall ska huddesinfektion utföras?

Av vilken orsak rekommenderas som regel huddesinfektion vid kapillär provtagning inom sjukvården trots att det inte finns evidens för att göra det?

I vilket av följande fall krävs inte huddesinfektion?

Om desinfektionsmedlet är klorhexidinsprit 5 mg/mL, hur ska desinfektionen vid inläggning av en peritonealdialyskateter ske?

Desinfektion vid blododling är viktig för att minska risken för kontaminering av hudbakterier. Hur ska desinfektionen utföras?

Revideringsdatum:
2017-07-05