Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Identifikation]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vid vilket tillfälle har en person rätt att vara anonym?

Vid vilka situationer ställs krav på att patienten ska kunna legitimera sig?

Kan samma löpnummer/reservnummer återanvändas (för olika patienter)?

Kan hälso- och sjukvården neka en patient nödvändig vård om denne inte kan identifiera sig?

Revideringsdatum:
2018-08-17