Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Lokala anvisningar

[Infektionskänsliga patienter]

Denna text gäller även barn

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området infektionskänsliga patienter

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • patienter som är särskilt infektionskänsliga - vårdprogram finns i flera regioner
Revideringsdatum:
2015-10-27
Reviderad av:
Carina Hartmann, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholms län
Manusförfattare:
Ulrika Ransjö, MD docent, f.d. hygienöverläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Yvonne Greitz, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholms län, Danderyds sjukhus
Faktagranskare:
Astrid Danielsson, biträdande smittskyddsläkare, hygienläkare, Smittskyddsenheten, Falu lasarett, Falun