Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Infektionskänsliga patienter]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur kan smittrisken reduceras för mycket infektionskänsliga patienter?

På vilket sätt blir dessa patienter ofta infekterade?

Ge exempel på hur risk för yttre smitta med mögelsporer kan minskas i det dagliga vårdarbetet?

Vilken av följande åtgärder höjer infektionsrisken?

Hur kan smitta med aspergillus (mögelsvamp) framför allt förhindras?

Vad gäller för besökare som har en pågående infektion?

Revideringsdatum:
2018-04-10