Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Injektioner]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

När ska handdesinfektion utföras i samband med injektionsgivning?

Vilken fråga är viktigast att ställa till patienten?

Med vilken metod elimineras risken för ischiasskada?

Hur uppnås god muskelavslappning hos patienten vid injektionsgivning i sätesregionen?

I vilken kvadrant i sätesregionen ger du dorsogluteal intramuskulär injektion?

Vilka kontroller ska utföras i samband med iordningställande av injektioner?

Hur undviker du stickskador?

Vad måste man tänka på om patienten får regelbundna injektioner?

Revideringsdatum:
2018-07-18