Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Indikationer/kontraindikationer

[Kateterisering av urinblåsa]

Indikationer för kvarliggande kateter i urinrör eller supra-pubiskt, intermittent kateterisering

Svårighet att tömma urinblåsan:

 • Akut eller kronisk urinretention

Lagring av urin i urinblåsan bör undvikas:

 • Övre urinvägsinfektion.
 • Koagelbildande blödning i urinen.
 • Njurskador med risk för reflux och påverkad njurfunktion.

Mätning/övervakning av timdiures vid svår sjukdom: 

 • Immobiliserande tillstånd som exempelvis höftfraktur, stroke i akut skede eller ryggmärgstrauma.
 • Urinavledning under tidsmässigt långa kirurgiska ingrepp.

Andra indikationer:

 • Neurogen blåsrubbning med förlust av blåsfyllnadskänsla och/eller tömningsförmåga.
 • Vid svår urininkontinens där behandlingsförsök inte lyckats och då patientens livskvalitet förbättras av kateterbehandling.
 • För att underlätta välbefinnande i livets slutskede.
 • Under läkning av sakralt/perinealt sår hos individ med urininkontinens.
 • Blåsinstillation (till exempel vid blåscancer eller andra sjukdomstillstånd i urinblåsan).

Kontraindikationer

Den enda absoluta kontraindikationen för kateterisering är söndrigt urinrör, särskild risk finns vid bäckentrauma. Blod i urinrörsöppningen eller massiv hematuri efter trauma kan vara tecken på skada i urinröret. [6]

Revideringsdatum:
2017-11-23
Manusförfattare:
Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska/uroterapeut, Urologisk verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Birgitta Roshäll, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö