Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Kateterisering av urinblåsa]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området kateterisering av urinblåsa

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • att förtydliga vilket material som används vid kateterisering, kateterval, rengöring, typ av gel.
  • förfaringssätt så att kateterns sterilitet bevaras
  • fixering och val av påse/ventil.
  • vad dokumentationen ska innehålla.
Revideringsdatum:
2017-11-23
Manusförfattare:
Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska/uroterapeut, Urologisk verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Birgitta Roshäll, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö