Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Relaterad information

[Kateterisering av urinblåsa]

VISS (Vårdinformation StorStockholm). "Handläggning av sjukdomar i Uro/Genitiala organ, Kateterbehandling" Stockholms läns landsting, 1999 (rev. 2010) www.viss.nu

Patientinformation

1177.se/Njurar och urinvägar

1177.se/Att få en kateter i urinblåsan

NIKOLA. Kateterfakta.nu . Webbaserad information till patienter om RIK - KAD - Supra

NIKOLA. Information till patienter med KAD, Suprapubisk kateter mm

NIKOLA. Filmer om kvarliggande kateter

NIKOLA. Film om kvarliggande kateter kvinna

NIKOLA. Filmer ur Blåsans väl och ve

SINOBA. Föreningen för kunskap om om urininkontinens och blåsproblem

Revideringsdatum:
2017-11-23
Manusförfattare:
Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska/uroterapeut, Urologisk verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Birgitta Roshäll, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö