Utskrivet 2018-09-24

Till navigering

Referenser och regelverk

[Kontaktlinser]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Nilsson SEG. Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande: state of the art. Sveriges ögonläkarförening; 2007.

Regelverk

SOSFS 1995:4. Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2010:5).

Revideringsdatum:
2018-03-09
Reviderad av:
Carina Libert, leg. ögonsjuksköterska, magister i omvårdnad, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
Manusförfattare:
Thord Burström, leg. sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Marita Sparrman-Ivarsson, leg. sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Jeanette Källstrand-Eriksson, leg. sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård, lektor i omvårdnad, med. dr. i vårdvetenskap, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad