Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Lavemang]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Lavemang ges av sjuksköterskor, utan ordination

Lavemang ges ibland när patienten inte är förstoppad

Om patienten har ont i magen kan det vara klokt att pröva ett lavemang

Det är en fördel om patienten ligger på vänster sida när man ger lavemanget

Lavemang kan vara svårt att hålla och då kan man använda hjälpmedel som tvingar vattnet uppåt i tarmen

Det är bra att patienten får avskildhet och bör därför lämnas ensam under och efter lavemanget

Vid ett vattenlavemang spolar man in kroppstempererat vatten tills patienten känner trängningar

Det är inte nödvändigt att dokumentera resultatet av lavemanget i jounalen, men däremot bör arbetslaget informeras

Vid mini- och mikrolavemang bör patienten uppmanas att hålla kvar vätskan minst 20-30 minuter

Ett oljelavemang på 150-250 mL olja kan ges över natten i avföringsuppmjukande syfte

Revideringsdatum:
2017-06-22