Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Material

[Magsköljning vid akut förgiftning]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Se till att följande finns tillgängligt inför en magsköljning:

 • Visir.
 • Skyddsrock eller plastförkläde till personalen.
 • Sond enligt ordination, vanligen magsond storlek 30 Ch, 80 cm lång.
 • Eventuellt medicinskt kol, vanligen 50 g blandat med vatten.
 • Stetoskop.
 • Övervakning med pulsoxymeter och EKG.
 • I regel ges syrgas, antingen i näskateter 2-4 liter/minut eller med näsgrimma 4-6 liter/minut under proceduren.
 • Hinkar.
 • Ordinerad lösning för sköljningsproceduren, vanligen kranvatten.
 • Peang kraftig nog för att kunna stänga av grov sond.
 • Spruta 60 mL.
 • Eventuellt droppställning.
 • Magsköljningsset om sådant används, (till exempel dubbellumenslang med slangklämmor), annars ska nedanstående material ingå:
  • Kannor (2 liter).
  • Tratt och slang.
  • Sammanbindningsrör.
viktigt.gif

Aktiv sug måste alltid finnas tillhands med sugkatetrar. Tillför alltid syrgas via näskateter eller grimma till vakenhetssänkt patient. Koppla upp EKG. Undvik hypoxi och hyperkapné. Om möjligt, försök att undvika kräkning, kväljningar och apné.

Revideringsdatum:
2017-06-20
Manusförfattare:
Kai Knudsen, överläkare, universitetslektor, An/Op/IVA, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Faktagranskare:
Grazina Wojnicki-Johansson, verksamhetsutvecklare, leg. sjuksköterska, magisterexamen inom omvårdnad, SU/Sahlgrenska, Göteborg