Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Lokala anvisningar

[Märkning av in- och utfartsvägar]

Denna text gäller även barn

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området märkning av in- och utfartsvägar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för hur märkning ska gå till, vem som ansvarar för märkningen, på vilket sätt den ska utföras och hur den ska dokumenteras.
Revideringsdatum:
2018-02-09
Manusförfattare:
Marie-Louise Severin, anestesisjuksköterska/lokalutvecklare, Region Kronoberg, Växjö
Faktagranskare:
Cecilia Bengtsson, utbildningsansvarig, IVA/UVA, Operations- och Intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping