Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Märkning av in- och utfartsvägar]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad syftar Patientsäkerhetslagen till?

På vilket sätt ökar patientsäkerheten genom märkning av in- och utfarter?

Varför ska som exempel märkningen vara "central venkateter" i stället för "CVK"?

Vem har ansvar för att märkning sker?

När ny märkning krävs under användningstid utförs den av vem?

Vilken typ av märkning rekommenderar Vårdhandboken av in- respektive utfarter?

Var någonstans bör märketiketten sättas?

Vem ansvarar för att det finns rutiner för hur märkning ska gå till?

Revideringsdatum:
2018-02-09

Märkning av in- och utfartsvägar