Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet]

 1. LVFS 2003:11. Medicintekniska produkter. Uppsala: Läkemedelsverket.
 2. SS-EN ISO 13485:2016/AC:2017 Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2016) Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS).
 3. SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.
 4. Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. 
 5. SS-EN 556-1/AC:2006. Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERIL" - Del 1: Krav för medicintekniska produkter steriliserade i sluten förpackning Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2006.
 6. SS-EN ISO 15883-1:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder (ISO 15883-1:2006). 2 ed. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
 7. SS-EN ISO 15883-2:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 2: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med värmedesinfektion av kirurgiska instrument, anestesiutrustning, kärl, skålar, utensilier, glasvaror etc. (ISO 15883-2:2006). 2 ed. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
 8. SS-EN ISO 15883-4:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 4: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop (ISO 15883-4:2008). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS).
 9. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering: validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg (SIS-TR 46:2014). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
 10. SIS-TS 39:2015. Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav.
 11. SS-EN ISO 15223-1:2012. Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2012). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2012.
 12. SS-EN 556-2:2015. Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 2: Krav på aseptiskt tillverkade medicintekniska produkter.Stockholm:Swedish Standards Institute (SIS); 2015.

Information om standarder hos SIS, Swedish Standards Institute

Läs om e-nav: ett samarbete mellan SIS, Swedish Standards Institute och landsting för att komma åt standarder i fulltext.

Revideringsdatum:
2017-09-04
Manusförfattare:
Mari Banck, utvecklingsledare, Landstinget i Värmland, Karlstad
Faktagranskare:
Stefan Tysk, avdelningschef, Sterilteknik, Falu lasarett