Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Relaterad information

[Medicintekniska produkter]

Arbetsmiljöverket

e-nav (SIS, onlinebiblioteket e-nav, här finns fler än 70.000 standarder)

Elsäkerhetsverket

IVO Inspektionen för vård och omsorg

Läkemedelsverket

Miljöstyrningsrådet

Socialstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Sveriges Riksdag

Swedac

Revideringsdatum:
2017-08-31
Reviderad av:
Mari Banck, utvecklingsledare, Landstinget i Värmland, Karlstad
Manusförfattare:
Ulrica Fjärstedt, medicinteknisk chef, Medicinsk informatik och teknik, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Faktagranskare:
Lars Carlsson, medicinteknisk chef, Medicintekniska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm