Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Multiresistenta bakterier]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad menas med att en bakterie är multiresistent?

Var förekommer det multiresistenta bakterier?

Vilken är generellt sett den viktigaste vårdrutinen för att förhindra smittspridning av MRB?

Hur sprids i huvudsak multiresistenta bakterier inom vården?

Behövs information och vem ska i så fall ge den om en patient med multiresistent bakterie ska byta vårdgivare/flyttas till annan enhet?

Revideringsdatum:
2018-10-25