Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Lokala anvisningar

[Nutrition, enteral]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området nutrition, enteral

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Val av sondmatningsmetod.
  • Egna hygienanvisningar beträffande förvaring och hantering av industritillverkade sondnäringar.

tillverkarens bruksanvisning ska följas för:

  • Rengöring av sondmatningsspruta för flergångsbruk.
  • Användning och rengöring av sondmatningsslang.
  • Förvaring och hantering av industritillverkade sondnäringar.
Revideringsdatum:
2017-10-13
Manusförfattare:
Elisabeth Rothenberg, biträdande professor, med. dr, Högskolan i Kristianstad
Faktagranskare:
Eva Carlsson, leg. sjuksköterska, fil.dr., forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Mikael Karlsson, leg dietist. Doktorand Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism Uppsala Universitet, Lindesbergs lasarett