Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Relaterad information

[Nutrition]

Findus. Mätt rätt och slätt. Kokbok vid tugg- och sväljsvårigheter. 5 ed. Findus (red) Bjuv: Findus Special Foods/Findus Provkök 2015.

Länk till Senior alert: www.senioralert.se

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

Vårdalinstitutet, tematiska rummet Näring och ätande

Revideringsdatum:
2017-03-21
Manusförfattare:

Elisabet Rothenberg, leg dietist, biträdande professor, Högskolan Kristianstad

Faktagranskare:

Ann Ödlund Olin, leg sjuksköterska, med dr, vårdutvecklingsledare, Kvalitet och patientsäkerhet, enheten för Omvårdnadskvalitet, Karolinska universitetssjukhuset