Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Nutrition]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför ska nutritionsbehandling jämställas med annan medicinsk behandling?

Hur definieras sjukdomsrelaterad undernäring?

Hur går det till att identifiera risk för undernäring hos en patient?

Vilket formulär lämpar sig för för att identifiera och bedöma risk för undernäring på en geriatrisk avdelning eller ett boende?

Ge ett exempel på område som vanligen bör ingå i en nutritionsutredning

Vilken kost bör väljas för en patient med nedsatt aptit?

När kan det vara aktuellt med kosttillägg?

Hur många timmar bör nattfastan högst vara?

Vilken metod är enklast för att utvärdera energi- och dryckesintaget vid måltid?

Vad sker med kroppens basala energiförbrukning vid inflammation?

Vilket energibehov, utöver det basala behovet, krävs för att upprätthålla liv på sikt vid total avsaknad av aktivitet?

Vilket energibehov uttryckt i kcal/dygn har en sängbunden person som väger 60 kg och inte har något extra energikrävande sjukdomstillstånd?

Hur förklarar man proteinets roll i kroppens energiförbrukning?

Revideringsdatum:
2017-03-21